Filter materijal za akvarij –  koristi se u svim filterima u akvaristici. Filter materijal za akvarij dijeli se na mehanički, kemijski i biološki.

Filter