);

Nezahtjevne biljke

Nezahtjevne biljke koje mogu rasti pri slabijoj rasvjeti, ne zahtijevaju hranjivu podlogu ni dodavanje CO2.