);

NITRATI U MORSKOM AKVARIJU

NITRATI U MORSKOM AKVARIJU

Vrlo često u našem showroomu čujemo pitanje: „Koralji su mi slabi i zatvoreni, boje su loše, što da radim?“. Protupitanje stiže momentalno: „A koji su Vam parametri vode?“. Odgovor na koji naiđemo je: skoro uvijek savršeni.

Zašto, ako su parametri savršeni, imamo problem sa obojanošću koralja i moguće slabim imunitetom riba i organizama? Koji su to parametri savršeni? Što uopće to znači?

Osim vitalno važnih parametara za rast koralja (kH, Ca, Mg), najčešće se srećemo sa problemima u količini nitrata i fosfata u akvariju.

Nitrati, zadnji nusproizvod denitrifikacijskog ciklusa, nastaju u svim djelovima akvarija. Bilo od detritusa, zaostale riblje hrane, nusproizvoda riba i koralja i u drugim raspadima organskih tvari.

KORALJI OBOŽAVAJU AMONIJAK

Dentrifikacijski ciklus započinje amonijakom, izuzetno potentnim toksinom za ribe i organizme, ali i najdražom hranom algi i Zooxanthella u akvariju. Srećom, amonijak se relativno brzo razlaže nitrifikacijskim bakterijama na nitrite, također izuzetno otrovnim za ribe i koralje, koji se pak u aerobnim zonama pretvara u nitrate.

Kako su i amonijak i nitriti važni za Zooxanthellae, oni se relativno brzo se troše, pa su u kućnim akvarijima često nemjerljivi. Ali s nitratima nije taj slučaj.

Naime, nitrati su skoro beskorisni organizmima u akvariju, te ga biljke i biljna masa putem nitrifikacijskih bakterija pretvara u nitrite i kasnije amonijak kako bi ostvarili rast stanica i razvoj proteina. Nažalost, kod trajno visokih vrijednosti nitrata u akvariju, alge, složeniji organizmi često preuzmu primat nad bakterijama koje nitrate razlažu na dušik, koji se izmjenom plinova vraća u atmosferu. Kod visokih vrijednosti nitrata u akvariju, boje koralja dolaze manje do izražaja, smanjuje se njihov rast, a ribe i organizmi su pod većim stresom i vrlo često smanjenim imunitetom što moguće otvara pandorinu kutiju (ich, velvet, itd.).

Do sada sva znanstvena mjerenja nitrata i fosfata na koraljnim grebenima u oceanima širom svijeta kreću se ispod 0,1ppm za nitrate i nemjerljive vrijednosti za fosfate. U kućnim reef akvarijima takve vrijednosti je izuzetno teško održati, stoga je primarno zadržati najnižu moguću vrijednost, a opet ne izgladniti koralje i organizme. Neka srednja vrijednost s kojom je teško promašiti je 5-10ppm nitrata i 0,03-0,06 fosfata u akvariju.

Mjerenje nitrata i fosfata možemo izvoditi kućnim kapljičnim testovima (Salifert), fotometrima (Hanna, Preiser) ili metodom inducirane plazme ICP-OES Triton.

nitrati u akvariju

KONTROLA PARAMETARA

Kad znamo vrijednosti nutrijenata, možemo početi s njihovom kontrolom.

Češće nego rijeđe, nitrati i fosfati su povišeni, tj. Iznad vrijednosti koje bi željeli zadržati (do 10 no3, do 0,06 PO4).

Važno je odmah na početku napomenuti, da je dovođenje tih parametara u željene vrijednosti proces koji traje. Nikako se ne savjetuje da se parametri nekim „čudom“ preko noći drastično povećaju ili smanje.

Nikad ne zaboravite da ovaj hobby kojim se bavimo, povezan sa najsporije promjenjivom stvari na planetu, oceanom, tako da je strpljenje imperativ, ne vrlina.

Počnimo s nitratima i načinima njihove kontrole. Već smo prije spomenuli da povišeni nitrati uzrokuju slabiju boju koralja, njihvov slabiji rast, a dugoročno izlaganje visokim nitratima negativno utječe i na ribe.

Da bi smanjili količinu nitrata, moramo povećati broj denitrifikacijskih bakterija u sustavu.

Iako često zastupljena, promjena vode neće dovesti do smanjivanja nitrata. Nitrati se konstantno proizvode, i 10-20% promjena vode, iako nužna u dodavanju trace elemenata i minerala, jednostavno ne može smanjiti količinu nitrata u vodenom stupu.

Tako rečeno, postoje bolji i jednostavniji načini za smanjivanje nitrata u moru.

Popularna stara izreka Benjamina Franklina kaže: „gram prevencije vrijedi kao kilogram lijeka“, a isto vrijedi i za naše morske akvarije.

Za početak, uvijek, ali uvijek i bez iznimke, koristite pročišćenu vodu za pravljenje mora. U vodovodnoj vodi, osim klora i metala nalaze se također i nitrati, a ako iste stavite odmah od početka, snižavanje vrijednosti nitrata dobiva skroz novu dimenziju stresa i frustracije.

Vodu možete pročistiti RO/DI uređajima, koji će osim organskih materijala iz vode skinuti i bakterije, klor, teške metale (ne zaboravite da se bakar koristi u svim vodovodnim sistemima!) i rastopljene krutine.

Ako i dalje postoji problem nitrata (čitaj, viši su od 10ppm-a), možemo koristiti nekoliko načina za njihovo skidanje.

POSTOJI LI IDEALAN NAČIN?

Kvalitetan kamen u dovoljnoj količini:

U kvalitetnom morskom kamenu nalaze se anaerobne zone gdje anerobne bakterije pretvaraju NO3 u plinoviti dušik koji putem izmjene plinova izlazi u atmosferu. Za tu namjenu idealno je naći kompaktan reef kamen koji je sastoji od odumrlih skeleta koralja i posjeduje dovoljno veliki volumen kako bi anaerobne zone (zone bez prisutnosti kisika) mogle funkcionirati.

Tekućine za skidanje nitrata:

Tekući pripravci koji se koriste za skidanje nitrata, uglavnom dodaju ugljik u vodu, kako bi potakli rast bekterija koje koriste nitrate kao hranu. Samo neki za primjer: Biopeleti, Red Sea NO3:PO4-X, Brightwell reef biofuel, kao i votka koriste ugljik kao bazu za rast bakterija. Pojačan rast bakterija dovodi do smanjenje koncentracije nitrata u vodi, a kvalitetnim skimerom se te bakterije miču iz sustava.

Refugium, Algae reactor i ATS:

Zamislite refugium kao dodatni akvarij pored vašeg glavnog akvarija, kojem je jedina funkcija da potakne i održi rast makroalgi koje su velik potrošač nitrata. Kako alge rastu, konzumiraju nitrate te ih na taj način smanjuju u stupu vode glavnog akvarija. Isti princip rada je i sa algae reaktorima, dostupnim i urednim rješenjima za uzgoj algi (https://www.aquaroom.hr/shop/blau-chaetoreaktor-chr-160/). ATS sustavi rade na istom principu, ali uzgajaju se mikroalge.

Mediji za skidanje nitrata:

Mediji za skidanje nitrata dolaze u raznim oblicima i veličinama, a sve ih odlikuje biološka sposobnost naseljavanja bakterija u mediju. Medij je najčešće napravljen od vrlo poroznog materijala koji omogućuje veliku površinu za naseljavanje bakterija. Važno je napomenuti da je bio mediju za skidanje nitrata potrebno dosta vremena (4-8 tjedana) da se aktivira dovoljno da počne skidati nitrate.

Bio peleti su izvor krutog ugljika, napravljene da polako hrane denitrifikacijske bakterije. Stavljaju se u media reaktore. Peleti moraju biti u pokretu, kako bi se višak bakterija odvajao i kako bi na poslijetku taj otpad pokupio skimer. Dostatan protok mora kroz reaktor i dobar skimer nužni su učinkovito korištenje biopeleta.

Nadam se da smo vam ovim „kratkim“ člankom pomogli u razumijevanju potrebe kontrole nitrata u vodi. Da ga ne duljimo više, u idućem članku posvetit ćemo se fosfatima i njihovoj korelaciji sa nitratima.

Share this post

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)